ติดตามกิจกรรมของโรงเรียนได้ที่นี่ค่ะ...
ยินดีต้อนรับค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ภาคเรียนที่ 2/2559

วันที่ 21 ตุลาคม 2559

กำหนดการเปิดปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559

ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ป.1-ม.6 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 25 ตุลาคม 2559

อนุบาล เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

ผู้อำนวยการโรงเรียน

พระมหาสมฤทัย กิตฺติปาโล

 • ผู้อำนวยการโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
 • เครื่องแบบการแต่งกาย
  ระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
  ...

  ขอแสดงความยินดี

  เด็กหญิงฐิติภา ศรีสถาน

  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ " การประกวดบรรยายธรรม " ในวันอาสาฬหบูชา

  เพิ่มเติม

  ...

  ขอแสดงความยินดี

  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ " การประกวดบรรยายธรรม " ในวันอาสาฬหบูชา

  เพิ่มเติม

  ...

  ขอแสดงความยินดี

  ....

  เพิ่มเติม