คุณธรรม นำความรู้ สู่ความสุข สนุกกับการเรียน ยอดเยี่ยมพัฒนาการ ตามวิถีพุทธ

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ


  นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

  • รับทุนการศึกษา 1,000 บาท
  • อุปกรณ์การเรียน ฟรี
  • อาหารกลางวัน ฟรี

  ความรู้ คู่คุณธรรม

  • ระบบจัดการเรียนได้มาตรฐานสากล
  • เรียนฟรี กับครูต่างประเทศ
  • ทัศนศึกษา แข่งกีฬา ฟรี

  [smartslider3 slider=”2″]

  ความภาคภูมิใจของโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา

  ขอแสดงความยินดีกับลูกๆ นักเรียนทุกคนที่จบจากโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา ที่สอบเข้าศึกษาต่อในอุดมศึกษา

  WAT BURAPA CHARITY SCHOOL

  ลูกหลานได้ความรู้ดี มีธรรมมะ ประหยัดค่าใช้จ่าย ใกล้บ้าน บริการถึงใจ

  Team Member

  management system

  ฝ่ายธุรการ

  สมัครเรียน รับชำระค่าใช้จ่าย เงินออม ติดต่อสอบถามอื่นๆ บริหารจัดการ

  ฝ่ายวิชาการ

  ผลการเรียน ตารางเรียน ลงผลการเรียน ติดต่อแก้ 0 ร มส

  PSIS System

  ระบบบริหารงานโรงเรียนเอกชน